Daniela UREŠOVÁ

Bachelor's thesis

Analýza dopadů rozvojových cílů tisíciletí (MDGs 1-3) ve vybraných státech Afriky a Asie

Analysis of the impacts of Millennium Development Goals (MDGs 1-3) in selected countries of Africa and Asia
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá analýzou dopadů vybraných rozvojových cílů tisíciletí ve vybraných státech Afriky a Asie. Představuje první tři rozvojové cíle tisíciletí - chudobu a hlad, univerzální základní vzdělání a rovnoprávnost mužů a žen, zrovnoprávnění ženského postavení. Srovnává jednotlivé indikátory, které byly vybrány u zvolených rozvojových cílů tisíciletí. Porovnává výsledky indikátorů mezi …viac
Abstract:
The major subject of this bachelor thesis is analysis of impacts of chosen Millennium Development Goals in selected countries of Africa and Asia. This thesis presents first three Millennium Development Goals - poverty and starvation, universal elementary education and gender equality, equal rights for women. The thesis also compares particular indicators, which has been chosen for certain Millennium …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2019
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: RNDr. Jiří Preis, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

UREŠOVÁ, Daniela. Analýza dopadů rozvojových cílů tisíciletí (MDGs 1-3) ve vybraných státech Afriky a Asie. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/