Bc. Gabriela Kunatová

Bakalářská práce

How the dragons of English written literature have changed from heroic poems to the present

How the dragons of English written literature have changed from heroic poems to the present
Anotace:
Cílem bakalářské práce je popsat a analyzovat fyzické popisy a mentální vlastnosti draků ve zkoumaných literárních dílech, vzájemně je porovnat, a tak ukázat určitý přehled jejich vývoje. Práce se také zabývá evolucí role draků v anglicky psané literatuře, a to v období od středověku po současnost.
Abstract:
The purpose of the thesis is to describe and analyse physical appearance and mental characteristics of dragons in the given literary works. Also, the thesis focuses on the evolution of roles that dragons have played in English written literature from the Middle Ages to the present.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.
  • Oponent: Mgr. Barbora Zuskinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta