Bc. Jan PĚNKAVA

Master's thesis

Návrh turbíny do kombinovaného cyklu

Combined cycle turbine design
Abstract:
Tato práce se zabývá návrhem HRSG a parní turbíny do paroplynového cyklu zadaného na straně spalin. Jedním z hlavních cílů této práce je porovnání výkonů parní turbíny pro jednotlakový a dvoutlakový HRSG. Pro dvoutlakový HRSG je navržena průtočná část parní turbíny, vyčíslen celkový výkon a celková tepelná účinnost PPC a sestaveno bilanční schéma.
Abstract:
This thesis deals with a design of an HRSG and a steam turbine to a CCGT, which was specified by properties of flu gas. One of the main goals of the paper is to compare performances of the steam turbine designed for single - pressure and double - pressure HRSG. For double - pressure design of HRSG a flow path of the turbine is designed, gross power and overall gross electric efficiency is calculated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Pavel Žitek

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PĚNKAVA, Jan. Návrh turbíny do kombinovaného cyklu. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/