Bc. Iveta Šulcová

Bakalářská práce

Přírodní poměry a květena Havlíčkova Brodu a okolí

Natural conditions and flora of the town of Havlíčkův Brod
Anotace:
Tato bakalářská práce popisuje přírodní poměry a květenu studovaného území Havlíčkova Brodu a oblasti severně po obec Knyk. Hlavní částí práce je seznam taxonů cévnatých rostlin vytvořený na základě rešerše floristických dat. Ze studovaného území je uvedeno 568 taxonů, z toho 38 je v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky. V práci jsou zahrnuty výsledky pilotního floristického průzkumu …více
Abstract:
This bachelor thesis describes the natural relations and flora of the analysed region of Havlíčkův Brod and the area north from it up to the village Knyk. The main part of this thesis presents a list of taxa of vascular plants, which was compiled on the research of floristic data. There is 568 taxa listed from the analysed area from which 38 taxa is in the Red List of Vascular Plants of the Czech Republic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Olga Rotreklová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta