Bc. Martin Těhan, MSc

Diplomová práce

Kryptografie v nedůvěryhodném prostředí

White-box attack resistant cryptography
Anotace:
Tradiˇcn´ı model, ve kter´em jsou bezpeˇcnostn´ı n´astroje pouˇz´ıv´any d°uvˇeryhodn ´ymi stranami za ´uˇcelem ochrany jejich vz´ajemn´e komunikace, jiˇz nedosta ˇcuje k pops´an´ı vztah °u v modern´ı informaˇcn´ı spoleˇcnosti. Napˇr´ıklad nˇekter´e aplikace Spr´avy digit´aln´ıch pr´av (DRM) vyˇzaduj´ı, aby kryptografick ´e operace byly prov´adˇeny na stranˇe potencion´alnˇe neˇcestn´eho uˇzivatele …více
Abstract:
A traditional security model in which two honest parties want to securely communicate over untrustworthy channel is no longer sufficient to fully capture modern information society. Applications such as Digital Right Management systems (DRM) require cryptographic operations to be performed at potentially malicious sites. In this thesis we focus on ciphers which are meant to be secure in whitebox attack …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Krhovják, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Bezpečnost informačních technologií

Práce na příbuzné téma