Bc. Michal Střecha

Master's thesis

Návrh změny organizace dopravy na křižovatce ulic Masarykova a Obránců míru v Roztokách u Prahy.

Traffic Organization Adjustment Draft of the Masarykova and Obránců Míru Streets Intersection in Roztoky u Prahy.
Anotácia:
Tématem diplomové práce je analýza současného stavu provozu na křižovatce ulic Masarykova a Obránců míru v Roztokách u Prahy. Součástí práce je i provedení průzkumu na řešené křižovatce a dotazníkové šetření. Následně jsou navrženy tři varianty opatření na zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu na křižovatce. Výstupem práce jsou návrhy na úpravu organizace dopravy úprava organizace dopravy při zachování …viac
Abstract:
This thesis deals with analysis of the current state of traffic at the intersection of Masarykova and Obránců míru streets in Roztoky u Prahy. Survey at the intersection and questionnaire survey are included in the thesis. Subsequently, three options of measures to increase the traffic flow level and traffic safety at the intersection are proposed. Proposals to modification of traffic organization …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2018
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Střecha, Michal. Návrh změny organizace dopravy na křižovatce ulic Masarykova a Obránců míru v Roztokách u Prahy.. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera