Roman JANÁS

Bakalářská práce

Objektově orientovaný přístup k perzistentní vrstvě v prostředí Java

Object Oriented Database Access in Java \nl{}
Anotace:
Práce se zabývá současnými možnostmi přístupu k perzistentní vrstvě v prostředí Java. Použité aplikační rámce jsou Hibernate a Cayenne. Tyto ORM aplikační rámce jsou srovnány s technologií JDBC.
Abstract:
The work deals with the current ability to access the persistent layer in a Java. Used application frameworks are Hibernate and Cayenne. These ORM frameworks are compared with the JDBC technology.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2014
Zveřejnit od: 13. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Šipek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANÁS, Roman. Objektově orientovaný přístup k perzistentní vrstvě v prostředí Java. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie