Stanislav Větrovský

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Realitní terapie a její využití v praxi konkrétní organizace

Anotace:
Absolventská práce se zaměřuje na využívání realitní terapie v sociální práci konkrétně v domě na půl cesty. Tato terapie není v současnosti, alespoň v České republice příliš známa, a o to méně využívána. Práce se snaží poukázat na konkrétní zkušenosti pracovníků v zařízení, kde je tato terapie využívána. Díky desetiletému trvání této organizace se opírá o konkrétní příklady ze života klientů, kterým …více
Abstract:
Graduate work is focuses on the use of real therapy in social work specifically in a halfway house. This therapy is not currently in the Czech Republic too known and even less used. Work tries to show concrete experiences of workers in the institution where this therapy is used. Work is based on concrete examples from the lives of the clients to whom this therapy has helped, thanks to a ten-year duration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Miloslava Šotolová
  • Oponent: Mgr. Daniela Ochmannová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

vyšší odborný program / obor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce