Bc. Tomáš Pažourek

Diplomová práce

Booking system for multifunctional devices

Booking system for multifunctional devices
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce je návrh a implementace informačního systému pro organizaci, rezervace a monitoring multifunkčních zařízení. Tento systém je adoptován firmou YSoft Corporation, a.s. jako součást interních procesů napříč několika odděleními této společnosti. Práce se zaobírá celým procesem vývoje od počíteční identifikace problému, skrze analýzu, návrh a implementaci, až po závěr …více
Abstract:
The main goal of this thesis is the design and implementation of an information system for organizing, booking, and monitoring multifunctional devices. The system is adopted by Y Soft Corporation, a.s. and used as part of their internal processes across several departments. The thesis describes the whole development process from problem identification through analysis, design, and implementation to …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petr Neugebauer
  • Oponent: Mgr. Juraj Michálek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky