Bc. Ivana SLACHOVÁ

Diplomová práce

Poznávací okruh turistickými atraktivitami města Louny

Sightseeing tour of tourist attractions in Louny
Anotace:
Diplomová práce se zabývá navržením poznávacího okruhu po atraktivitách města Louny. Součástí práce je kapitola zaměřená na geografickou charakteristiku města, která vznikla na základě studia literárních zdrojů metodou kompilační a terénním průzkumem. Tato část slouží jako výchozí materiál pro umístění a návrh okruhu a je shrnuta ve SWOT analýze. Na to navazuje kapitola analyzující město Louny z pohledu …více
Abstract:
The Diploma Thesis deals with a project of the sightseeing tour in Louny. The thesis consists of a chapter focused on a geographic characteristic of the town. This part was made up on the basis of the analysis of the literature sources and the field trip. It serves as fundamental material for the location and the project of the tour and it is summarised in the SWOT. This part is followed by a chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 11. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Ivan Farský, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLACHOVÁ, Ivana. Poznávací okruh turistickými atraktivitami města Louny. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta