Ing. Vojtěch Kuthejl

Diplomová práce

Technická versus psychologická analýza na trhu komodit

Technical versus psychological analysis on a commodity market
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá technickou a psychologickou analýzou a jejich efektivností, při využití na komoditním trhu. První kapitolu teoretické části práce věnuji úvodu do problematiky technické, psychologické a fundamentální analýzy. Ve druhé kapitole teoretické části práce se zabývám principy a historií technické a psychologické analýzy. V další části jsou popsány jednotlivé grafické formace …více
Abstract:
This thesis deals with the technical and psychological analysis and the efficient use of the commodity markets. The first chapter of the theoretical part is devoted to an introduction on the technical, psychological and fundamental analysis. The second chapter deals with the theoretical principles and history of the technical and psychological analysis. The next section describes the graphic formation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby