Bc. Veronika Bémová

Bakalářská práce

Bylinná léčba menstruačních a gynekologických obtíží

The herbal therapy of menstrual and gynecological issues
Anotace:
Práce se zabývá léčbou bylinami v oblasti gynekologie. V teoretické části je popsána historie a současnost léčby. První část práce seznamuje s metodami sběru bylin, sušením, skladováním, obsahovými látkami a doporučením k užívání, včetně bezpečnosti v těhotenství. Druhá část popisuje vybrané gynekologické a menstruační obtíže. U každé z obtíží je popsáno několik rostlin, které se v jejich léčbě osvědčily …více
Abstract:
The thesis deals with herbal therapy in gynaecology. The history and development of the treatment are described in the theoretical part. The first part of the thesis introduces methods of herb collection, storage, content substances and recommendations for use including safety measures during pregnancy. The second part describes selected gynaecological and menstrual issues. For each of the issue several …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Marie Švábová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.