Bc. Martin Sviták

Master's thesis

Efektivita PPC reklamy při zavádění nové e-commerce služby

The Effectivity of PPC Marketing in a Launch of New E-commerce Service
Abstract:
Předložená diplomová práce se zabývá efektivitou PPC reklamy při zavádění nové e-commerce služby na českém trhu. Práce vysvětluje a popisuje samotné fungování PPC reklamy. Dále obsahuje návrh a samotnou realizaci dílčích kampaní v rámci větší úvodní marketingové kampaně konkrétní služby. Práce obsahuje hodnocení kampaní i komparaci výsledků a vyhodnocení efektivity vůči jiným nástrojům komunikačního …more
Abstract:
The presented dissertation is dealing with the effectivity of PPC marketing of a new e-commerce product launch in the Czech Republic. The dissertation presents theory and functioning principles of PPC marketing. The work also contains planning and realization of more types of PPC campaigns within the product launch campaign. The effectivity of PPC marketing is evaluated based on the results of these …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2020
  • Supervisor: Ing. Petra Jílková, Ph.D.
  • Reader: Ing. Pavel Klička, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication