Mgr. Karel Gritzbach

Bakalářská práce

Inventář fondu G 10 Dopravní podnik města Brna v Archivu města Brna

Inventory of an archive fund G 10 Dopravní podnik města Brna in the Brno city Archive
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce je inventářem fondu G 10 Dopravní podnik města Brna uloženého v Archivu města Brna. Významnou část práce tvoří kompletní dějiny původce archivního fondu od počátků jeho fungování do současnosti.
Abstract:
This barchelor's thesis is an inventory of an archive fund G 10 Dopravní podnik města Brna deposited in the Brno city Archive. Significant part of thesis is made out of complete history of originator of archive fund from its beginning until present days.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Jiřina Štouračová
  • Oponent: Jana Čermáková, Mgr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta