Bc. Petra Jüttnerová

Bakalářská práce

Syndrom týraného, zneužívaného či zanedbávaného dítěte a systém pomoci

Syndrom of an ILL- Treated, Abused or Neglected Child and the System of Help
Anotace:
Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část je orientována na syndrom CAN, na jeho historický vývoj, prevenci, rizikové faktory, které v sobě pojem syndrom CAN obsahuje. Dále první část obsahuje zvláštní formy syndromu CAN a formy zanedbávání či zneužívání dítěte. Druhá polovina práce je věnována praktické části, ve které nalezneme paradigmatické modely sociálně-právní ochrany dětí a rozhovory …více
Abstract:
The Bachelor Thesis is divided in two parts. The first part is oriented at the CAN syndrome and its historical development, prevention and risk factors included in the CAN notion. The first part also contains special CAN syndrome forms and the types of child neglect and abuse. The second half of the Thesis describes the practical part including paradigm models of the social and legal protection of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/zgfb8/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Petr Fabián, PhD.
  • Oponent: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě