Mgr. Kamila Mrkvicová

Diplomová práce

Vliv rodinného prostředí na školní výsledky dětí

The Influence of Family Environment on Children's Achievement in School
Anotace:
Záměrem práce je zjištění, zda existuje prokazatelný vztah mezi harmonií rodinného prostředí, vnímanou dítětem, a školním úspěchem, potažmo disharmonií rodinného ovzduší a prospěchovým neúspěchem. Dílčím cílem je zjistit, zda existuje těsný vztah mezi uspořádáním rodiny a školními výsledky. V teoretické části jsme se zabývali objasněním pojmů jako rodina, manželství, rozvod, školní (ne)prospěch, střední …více
Abstract:
The purpose of my thesis is to confirm whether there is a link between a harmony of family environment and child’s school achievement, respectively of a disharmony of family environment and failure in school. Thus, the main objective is to research whether there is a close relationship between the family environment and school achievement. Terms such as family, marriage, divorce, school achievement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta