Theses 

Vliv zdanění a terciární školské politiky na příjmovou nerovnost -- ČR a OECD – Jan Bohuslav

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Zdanění a daňová politika

Jan Bohuslav

Diplomová práce

Vliv zdanění a terciární školské politiky na příjmovou nerovnost -- ČR a OECD

The influence of taxation and tertiary education policy on income inequality - the Czech Republic and OECD

Anotace: Tato diplomová práce analyzuje vliv zdanění osobních důchodů a terciárního vzdělání na příjmovou nerovnost v zemích OECD. Vliv zdanění je zkoumán prostřednictvím měření progresivity osobní důchodové daně a následně porovnáván pomocí hodnot Giniho koeficientu před zdaněním a po zdanění. Vliv terciárního vzdělání je zkoumán prostřednictvím korelace mezi vybranými kritérii reprezentujícími přístup k vysokoškolskému vzdělání a primárními hodnotami Giniho koeficientu. Pro účely této práce byla použita zejména statistická data OECD, při podrobnější analýze prováděné v rámci České republiky také data Českého statistického úřadu a Daňové statistiky Finanční správy ČR.Ze zjištěných výsledků vyplývá, že ve všech zkoumaných zemích OECD došlo vlivem osobní důchodové daně ke snížení příjmové nerovnosti, s výjimkou Švýcarska, kde měla daň z osobních důchodů ve sledovaném období regresivní účinky. Dále byla prokázána zjevná míra korelace mezi nastavením a dopady terciární školské politiky a primární příjmovou nerovností ve sledovaných zemích. Předmětná korelace je nejsilnější u výše školného na vysokoškolské studium charakterizující skutečnost, že čím vyšší je školné na vysokých školách, tím vyšší je v dané zemi primární příjmová nerovnost.

Abstract: The diploma thesis analyses an influence of personal income taxation and tertiary education on income inequality in OECD countries. The influence of taxation is analysed through measurement of tax progressivity that is subsequently compared to Gini coefficient before and after taxation. The influence of tertiary education is examined by correlation between selected criteria representing an access to tertiary education and primary figures of Gini coefficient. In the thesis, there were used data from OECD Statistics database, and for detailed analysis relating to the Czech Republic data from the Czech Statistical Bureau and the Czech Financial Authority were utilized as well. It was found out that income taxation is progressive and led to decrease of income inequality in all OECD countries, except to Switzerland where personal income tax had regressive impacts in analyzed period. Further it was proved that there is an evident rate of correlation between the access to and impacts of tertiary education and primary income inequality in OECD countries. The highest correlation was found out between a tuition fee and primary figures of Gini coefficient. That means the higher the tuition fee is, the higher the primary income inequality is.

Klíčová slova: progresivní zdanění, terciární školská politika, příjmová nerovnost, redistribuce

Keywords: redistribution, progressive taxation, tertiary education policy, income inequality

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2018
  • Vedoucí: Stanislav Klazar
  • Oponent: Eliška Čejková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71714

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 21:28, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz