Bc. Jana Hanyšová

Diplomová práce

Klasický kontinuální aerobní trénink na ergometru u pacientů po infarktu myokardu: změna kvality života

Continual aerobic training on ergometer in patients after infarctus of myocardium: changes of quality of live
Anotace:
Cílem této práce je posoudit vliv kontinuálního aerobního tréninku na kvalitu života u pacientů po infarktu myokardu a dále zhodnocení vztahu mezi subjektivně vnímanou kvalitou života a objektivně zjištěnými hodnotami výkonnostního, hemodynamického a transportního systému. Studie se účastnilo celkem 14 pacientů mužského pohlaví. Po skončení dvanáctitýdenního tréninku došlo ke zvýšení výkonu, symptomy …více
Abstract:
The objective of the study is to evaluate impact of continous aerobic training on quality of life of patients after myocardial infarction and further the relation between subjective perception of quality of life and objective investigation of efficiency, hemodynamic and transport parameters. In the study were involved 14 patients male sex total. After 12-weeks training were increased performance, systolic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2007
  • Vedoucí: prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta