Bc. Marcela PICKOVÁ

Diplomová práce

Znalosti a dovednosti žáka gymnázia v oblasti anorganické chemie (2. skupina)

Gymnasium Student Knowledge and Skills in Inorganic Chemistry (Second Group Elements)
Anotace:
Diplomová práce se zabývá znalostmi a dovednostmi žáků gymnázií v oblasti anorganické chemie. Konkrétně je zaměřena na znalosti a dovednosti učiva o prvcích 2. skupiny periodické soustavy prvků. Cíl: zjistit úroveň znalostí a dovedností žáků moravskoslezských gymnázií ve vyučovacím předmětu chemie
Abstract:
Diploma thesis deals with knowledge and acquirements of grammar school students in the area of inorganic chemistry. It is focused on the knowledge and acquirements about the elements of the 2nd periodical chart. Aim: find out the knowledge and acquirements of studentsin the area of chemistry in the moravian-silesian grammar schools
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012
Zveřejnit od: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. RNDr. Marie Solárová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PICKOVÁ, Marcela. Znalosti a dovednosti žáka gymnázia v oblasti anorganické chemie (2. skupina). Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta