Bc. Miroslava Albertová

Diplomová práce

Obchodovanie na devízovom trhu

Trading of the forex market
Abstract:
Annotation ALBERT, MIROSLAVA, Bc .: Trading on the foreign exchange market. [Master's thesis]. College of Banking in Prague, foreign university Banska Bystrica. Department of finance, accounting and insurance. Supervisor: Assoc. Ing. Hussam Musa, PhD. Year of Completion: 2015 Pages: 81st. This thesis deals with trading in the foreign exchange market. The aim of the work is based on theoretical knowledge …více
Abstract:
Anotácia ALBERTOVÁ, MIROSLAVA, Bc.: Obchodovanie na devízovom trhu. [Diplomová práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií, účtovníctva a poisťovníctva. Vedúci práce: doc. Ing. Hussam Musa, PhD. Rok obhajoby: 2015. Počet strán: 81. Diplomová práca sa zaoberá obchodovaním na devízovom trhu. Cieľom práce bude na základe teoretických poznatkov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Hussam Musa, PhD.
  • Oponent: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance