Renata Ansorgová

Bakalářská práce

Firemní kultura a personální management. Úloha personálního managementu při tvorbě firemní kultury v organizaci

Corporate culture and personnel management . The role of the personnel management in the creation of the corporate culture
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na úlohu personálního managementu při tvorbě firemní kultury v organizaci. Teoretická část této práce se zabývá základními charakteristikami personálního managementu a jeho úloze při tvorbě firemní kultury. Charakterizuje úlohu personálního managementu ve společnosti a personální procesy související s firemní kulturou. Praktická část práce se zabývá analýzou konkrétních …více
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on the role of personal managment in forming corporate cul-ture in the organisation. Theoretical part of this paper deals with fundamental characteris-tics of personal managment in the company and personal proceedings connected with cor-porate culture. Practical part analysis specific personal activities which are inseparable ele-ment of each corporate culture. The purpose …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015
Zveřejnit od: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ansorgová, Renata. Firemní kultura a personální management. Úloha personálního managementu při tvorbě firemní kultury v organizaci. Brno, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe