Andrea HALAMOVÁ

Bakalářská práce

Technika a metodika automatického trapu a skeetu ve sportovní brokové střelbě

Technology and didactics sports shotgun shooting
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na techniku a metodiku automatického trapu a skeetu ve sportovní brokové střelbě. V teoretické části je charakterizována sportovní broková střelba a shrnuta její historie od šlechticů až po dnešní dobu. Dále je popsané a fotografiemi podložené hlavní vybavení potřebné pro sportovní brokovou střelbu a důležité vybavení pro střelce. Teoretická část této práce je zakončena …více
Abstract:
This bachelors essay is aimed to the technique and methodics of an automatic trap shooting and skeet shooting. There is a theoretical characteristics of professional shotgun shooting in the first part and it is history, that reaches back to the medieval aristocrats. You can also find enclosed photographs with descriptions of the major equipment that is required for shotgun shooting and the equipment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Luboš Charvát

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HALAMOVÁ, Andrea. Technika a metodika automatického trapu a skeetu ve sportovní brokové střelbě. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/