Aleš VACEK

Diplomová práce

Právní kontinuita Československé republiky (1938-1945)

The legal continuity of the Czechoslovak Republic (1938-1945)
Anotace:
Diplomová práce pojednává o dekretální normotvorbě prezidenta republiky v období druhé světové války a krátce po ní. Autor rozčlenil práci celkem do 5 kapitol. První kapitola slouží jako úvod do situace před vyhlášením prozatímního státního zřízení. Druhé kapitola pojednává o orgánech prozatimního státního zřízení. Ve třetí kapitole autor popisuje způsob vydávání dekretů obecně a v poslední, čtvrté …více
Abstract:
My diploma thesis deals with the decree competence of the President of the Republic during the World War II period and shorthly afterwards. Author divided the work into five chapters. The first chapter serves as an introduction to the situation before the publication of the provisional state system. The second chapter discusses the bodies of the Provisional Constitutional Order. In the third chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VACEK, Aleš. Právní kontinuita Československé republiky (1938-1945). Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/