Aleš VACEK

Master's thesis

Právní kontinuita Československé republiky (1938-1945)

The legal continuity of the Czechoslovak Republic (1938-1945)
Abstract:
Diplomová práce pojednává o dekretální normotvorbě prezidenta republiky v období druhé světové války a krátce po ní. Autor rozčlenil práci celkem do 5 kapitol. První kapitola slouží jako úvod do situace před vyhlášením prozatímního státního zřízení. Druhé kapitola pojednává o orgánech prozatimního státního zřízení. Ve třetí kapitole autor popisuje způsob vydávání dekretů obecně a v poslední, čtvrté …more
Abstract:
My diploma thesis deals with the decree competence of the President of the Republic during the World War II period and shorthly afterwards. Author divided the work into five chapters. The first chapter serves as an introduction to the situation before the publication of the provisional state system. The second chapter discusses the bodies of the Provisional Constitutional Order. In the third chapter …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 3. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VACEK, Aleš. Právní kontinuita Československé republiky (1938-1945). Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/