Bc. Jana Oslzlá

Diplomová práce

Video v prostoru - instalace

Video in the space - videoinstalation
Anotace:
Základem práce je vyobrazení života krajanů v Argentině, kteří postupně odcházeli za lepším živobytím do oblasti Chaco na jižní polokouli Ameriky. Materiál, jenž byl základem pro video „Srdce veliké“, jsem pomocí videokamery získala během pobytu ve městě R. Sáenz Peňa v Argentině v rozmezí podzim 2012 až 2013. Práce je rozdělena na úvodní kapitolu, která líčí všechny okolnosti vzniku videa, tedy přípravu …více
Abstract:
The basis of the work depicts the life of expatriates in Argentina, who gradually left for a better life in the southern hemisphere Chaco America. The material which was the basis for the video "Heart of the great " I got your camcorder during stay R. Sáenz Peňa in Argentina between autumn 2012 and 2013. The work is divided into introductory chapter that recounts all the circumstances of the video …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2014
  • Vedoucí: MgA. Jana Francová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Výtvarná výchova