Tereza Veverková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Drogová závislost na pervitinu a její léčení

Anotace:
Jak již plyne z názvu, práce se zabývá závislostí na pervitinu a její léčbou. Hlavním cílem je zjistit, co vedlo mladé lidi ve věku od pětadvaceti do dvaatřiceti let k tomu, aby se své závislosti na pervitinu zbavili a jakým způsobem toho dosáhli. Práce je tedy rozvržena systematicky od základních informací, které pojednávají obecně o drogách, o jejich dělení, dále hlouběji o pervitinu, o závislostech …více
Abstract:
The work deals with a methamphetamine addiction and its treatment as it name implies. The main goal is to find out what led young people between the ages of twenty-five to thirty-two years to get rid of their addiction to methamphetamine and how they achieved this. My work is divided systematically, from basic information; it generally deals with drugs, with their division, as well as with deeper information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Martin Jelínek
  • Oponent: Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

vyšší odborný program / obor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie

Práce na příbuzné téma