Bc. Matej Evin

Bakalářská práce

Útoky na A11y (Accessibility) interface

Attacks on A11y (Accessibility) interface
Abstract:
The thesis focuses on security analysis of accessibility interface of Microsoft Windows operating system. The second part consists of implementation of two programs which test found issues by trying to exploit them. The result of the thesis is evaluation of the experiment as well as recommendations for changes in the operating system.
Abstract:
Práca sa zaoberá analýzou bezpečnosti operačného systému MS Windows v oblasti centra pre zjednodušenie prístupu. Druhou časťou je otestovanie nájdených nedostatkov vo forme implementácie dvoch škodlivých programov a pokusu o realizáciu týchto útokov. Výstupom práce je zhodnotenie výsledku testov a odporučenie na prevedenie bezpečnostných zmien v operačnom systéme.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Krhovják, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.