Mgr. Martin Otava

Bakalářská práce

Česká národní banka

Czech National Bank
Anotace:
Tato práce charakterizuje Českou národní banku z pohledu organizačního i funkčního. Součástí této práce je i pohled do historie ČNB, její vztahy na úrovni mezinárodní a dále je zde podrobněji rozebrána problematika bankovek a mincí a platebního styku.
Abstract:
This work characterizes the Czech National Bank from organizational and funkcional view. As a part of this work there is also an insight into the history of the Czech National Bank, its relations on an international level and also there is a detailed analysis of bank notes, coins and systems of payment.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Veřejná správa