Bc. Anežka Tlačbabová

Bakalářská práce

Analýza motivace a prožitků účastníků jezdeckého klubu

Analysis of motivation and experiences of the participants of the horse riding club
Anotace:
Anotace Téma mé bakalářské práce je „Analýza motivace a prožitků účastníků jezdeckého klubu“. Navštěvování jezdeckého klubu jsou jednou z možností trávení volného času. Práce se zaměřuje na analýzu motivace a požitků dospívajících členů jezdeckého klubu. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část Teoretická část obsahuje čtyři kapitoly, které jsou důležité pro celou práci. První kapitola se zabývá …více
Abstract:
Annotation The topic of my thesis is "The analysis of the motivations and experiences of the participants of the Equestrian riding Club". Visiting Equestrian riding Club are one of the options for spending your free time. The work focuses on the analysis of the motivations and benefits of adolescent members of the Equestrian riding Club. Is divided into theoretical and practical part. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petr Soják, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Lenka Remsová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas