Nela ALTMAN

Bachelor's thesis

Předložkové konstrukce příslovečných určení času a místa v češtině a angličtině.

Prepositional constructions of place and time adverbials in Czech and English
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou předložkových konstrukcí příslovečných určení času a místa v češtině a angličtině. Teoretická část se zaměřuje na popis a rozdělení příslovečných určení v obou jazycích s důrazem na příslovečná určení času a místa. Dále popisuje a srovnává předložkové konstrukce a předložky v angličtině i češtině. Praktická část se zabývá rozborem předložkových konstrukcí …viac
Abstract:
The bachelor thesis focuses on matters of prepositional constructions of place and time adverbials in Czech and English. The theoretical part will be dedicated to a description and distribution of adverbials in both languages with emphasis on place and time adverbials. It also describes and compares prepositional constructions and prepositions in English and Czech. The analytical part deals with an …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Mgr. Ludmila Zemková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ALTMAN, Nela. Předložkové konstrukce příslovečných určení času a místa v češtině a angličtině.. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses osw47h osw47h/2
25. 4. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
25. 4. 2019
Bulanova, L.
27. 4. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.