Bc. Anežka Víšková

Master's thesis

Změny v pórové struktuře materiálů inženýrských bariér jako důsledek jejich dlouhodobé interakce s podzemní vodou

Structural changes in porous enfineering barrier materials as a result of long-term interaction with ground water
Abstract:
Hlubinné úložiště závisí na materiálech použitých pro výstavbu inženýrských bariér. Beton a bentonit tvoří značnou část této bariéry v typu úložiště KBS-3. V této práci jsou k nalezení výsledky MIP (Rtuťová porozimetrie) ve srovnání s metodou SEM (elektronový mikroskop). Zkoumáno bylo 12 betonových vzorků a 20 bentonitových vzorků. Betonové vzorky jsou unikátní …more
Abstract:
An effective deep geological disposal depends on which types of material are used for the barrier system. Concrete and bentonite are playing a significant part in the barrier system in KBS-3 geological disposal type. This thesis presents the results of MIP (mercury porosimetry) in comparison with SEM (scanning electron microscope) carried out on 12 concrete samples and 20 bentonite samples. The concrete …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta