Bc. Pavel Somogyi

Diplomová práce

Analýza vybraných učebnic občanské výchovy

Analysis of selected textbooks of civic education
Anotace:
Tato práce se zabývá obsahovou analýzou nejpoužívanějších učebnic občanské výchovy na základních školách. V praktické části zkoumá, jak se konkrétní učebnice věnují rozvoji finanční gramotnosti žáků a rozvoji jejich kompetencí k podnikání. Práce také obsahuje návrhy několika vzdělávacích aktivit, které mohou zmiňované kategorie dále rozvíjet.
Abstract:
This thesis deals with a content analysis of much used civics textbooks for primary schools. In the practical part, it is researched how each textbook develops pupil’s financial literacy and their business competencies. The thesis also includes suggestions of some educational activities which further develop the competencies and financial literacy previously described.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
  • Oponent: Ing. Viliam Záthurecký, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta