Bc. Eliška Kučerová

Bakalářská práce

Řešení chronické zácpy u seniorů

Solution of the chronic constipation in seniors
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou chronické zácpy u seniorů a jejím řešením. Teoretická část v prvních dvou kapitolách popisuje všeobecné informace o zácpě, jako je základní dělení, možné příčiny vzniku, fyziologie defekace atd. Třetí kapitola se věnuje chronické zácpě včetně jejího dělení a diagnostiky. V další kapitole jsou přiblíženy změny defekace spojené se zvyšujícím se věkem. Poslední …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of chronic constipation in the elderly and its resolution. The theoretical part in the first two chapters summarises general information about constipation, such as basic division, possible causes, physiology of defecation, etc. The third chapter deals with chronic constipation including its division and diagnostics. The next chapter is about the defecation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Mencová
  • Oponent: Mgr. Zlata Kapounová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nutriční terapie / Nutriční terapie