Vojtěch Mikler

Diplomová práce

Analýza porušení ozubeného kola z oceli 16MnCr5

Investigations of a damage of a gear wheel made of the 16MnCr5 steel
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na chemicko–tepelné zpracování kovových součástí. Především je tato práce zaměřena na ozubená kola. Také se zabývá hlavními aspekty konstrukcí převodovek osobních automobilů, druhy těchto převodovek a popisuje jejich základní funkci. Experimentální část je zaměřena na analýzu porušení ozubených kol převodovky.
Abstract:
This thesis focuses on the thermo-chemical processing of metallic parts. Above all, this work is focused on gear wheels. It also deals with the main aspects of the design of passenger car gears, types of gearboxes and describes their basic function. The experimental part is focused on the analysis of damaged gearbox wheels.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Jaroslav Sojka
  • Oponent: Petra Váňová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály