Markéta KEJVALOVÁ

Bakalářská práce

Zdravotně sociální rizika provázející život osob bez domova

Health and social risks of the lives of homeless people
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřená na vymezení zdravotních a sociálních rizik provázející osoby bez přístřeší. Popsání zdravotního stavu osob bez domova a využívání zdravotních služeb. Cílem bakalářské práce je vymezit tyto rizika a využívání zdravotních služeb osobami bez přístřeší a jejich aplikace na kazuistiku klientů sociálních služeb pomáhající osobám bez domova. Teoretická část bude zaměřena a současně …více
Abstract:
The bachelor thesis is focuses on the definition of health and social risks accompanying homeless people. Describing the health status of homeless people and the use of health services. The aim of this bachelor thesis is to define these risks and use of health services by homeless people and their application on casuistry of social service clients helping homeless people. The theoretical part will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KEJVALOVÁ, Markéta. Zdravotně sociální rizika provázející život osob bez domova. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií