Bc. Lucie Lánová

Bachelor's thesis

Komunikační dovednosti dítěte s kochleárním implantátem

Communication skills of the child with cochlear implant
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou sluchového postižení obecně, kochleární implantací a komunikačními dovednostmi dítěte s kochleárním implantátem. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část zahrnuje dvě kapitoly. První kapitola pojednává o anatomii sluchového analyzátoru, klasifikaci sluchových vad, vyšetřovacích metodách a sluchové protetice. Druhá kapitola …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with hearing impairment in general, cochlear implantation and communication skills of children with cochlear implants. The work is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part includes three chapters. The first chapter deals with anatomy of the ear, classification of hearing loss, examinationl methods and auditory prosthetics. The second chapter deals …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 5. 2015
  • Supervisor: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Special Education / Special Education