Ing. Lucie Vysloužilová

Disertační práce

Vývoj technologie koaxiálního elektrostatického zvlákňování

Development of Coaxial Electrospinning Technology
Anotace:
V posledních letech vzrůstá zájem o nanovlákna v biomedicínských aplikacích. Koaxiální nanovlákna, připomínající svou strukturou extracelulární matrici a umožňující zapouzdření aktivních látek do své jádrové části, mají vysoký potenciál použití v oblasti tkáňového inženýrství, kde mohou nalézt uplatnění např. jako náhrada poškozené tkáně nebo jako materiál vhodný pro cílenou dopravu léčiv. Jehla je …více
Abstract:
There is a growing interest in nanofibers for biomedical applications in the last years. Core-shell nanofibers have a high potential of use in tissue engineering to replace damaged tissue or as materials for a drug delivery system due to their structure mimic the extracellular matrix and the possibility of incorporation of the active substance as their core part. Generally, the needle is the most commonly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2017
  • Vedoucí: prof. RNDr. David Lukáš, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vysloužilová, Lucie. Vývoj technologie koaxiálního elektrostatického zvlákňování. Liberec, 2016. disertační práce (Ph.D.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technická univerzita v Liberci

Fakulta textilní

Doktorský studijní program / obor:
Textilní inženýrství / Textilní materiálové inženýrství