Theses 

ASEAN - analýza integračních procesů – Bc. Tatiana ONTKOVIČOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie / Politická a kulturní geografie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Tatiana ONTKOVIČOVÁ

Diplomová práce

ASEAN - analýza integračních procesů

ASEAN - Analysis of Integration Processes

Abstract: This thesis is concerned about the integration process in South East Asia, through the characterization of administration system, activities and the impacts of ASEAN. The first chapter discusses the term international organizations - their types, functions, and conditions; and the concept of integration - its types, developmental stages and possible barriers. The second chapter characterizes ASEAN Member States in terms of politics, economics and social environment. Peculiarities and mutual differences of these countries are shown. The main part of the thesis characterizes the system of administration and financing, principles, goals, symbols, internal and external relations, ongoing and planned projects of ASEAN as well as possible successes, barriers and impacts of these projects on the individual Member States. The conclusion compares ASEAN with the EU, indicates what type of international organization and what level of integration ASEAN is. Based on the analyzed data it makes prediction of further development of ASEAN and answer the research question whether an ongoing and planned projects of ASEAN lead to greater development of the Member States and the organization itself.

Abstract: Táto diplomová práca sa zaoberá integračnými procesmi v regióne juhovýchodnej Ázie, a to prostredníctvom charakterizovania systému správy, aktivít a dopadov ASEAN. Prvá kapitola práce rozoberá pojem medzinárodné organizácie - ich typy, funkcie, a podmienky; a pojem integrácia - jej typy, vývojové štádiá a možné bariéry. V druhej kapitole sú charakterizované členské štáty ASEAN z hľadiska politiky, ekonomiky a spoločenského prostredia. Je poukázané na zvláštnosti týchto štátov a ich vzájomné odlišnosti. Hlavná časť práce charakterizuje systém správy a financovania, princípy, ciele, symboly, vnútorné a vonkajšie vzťahy, rozbehnuté a plánované projekty ASEAN, rovnako ako aj možné úspechy, bariéry a dopady týchto projektov na jednotlivé členské štáty. Záver práce porovnáva ASEAN s EÚ, udáva o aký typ medzinárodnej organizácie sa jedná a na akom stupni integrácie sa ASEAN nachádza. Na základe analyzovaných dát dáva predikciu ďalšieho vývoja ASEAN a odpovedá na výskumnú otázku, či môžu aktuálne a plánované projekty ASEAN viesť k väčšiemu rozvoju členských štátov a organizácie samotnej.

Klíčová slova: ASEAN, juhovýchodná Ázia, medzinárodné organizácie, integrácia, integračné procesy, bariéry integrácie, spolupráca

Jazyk práce: slovenština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2016
  • Zveřejnit od: 21. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.6.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 6. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=40405 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

ONTKOVIČOVÁ, Tatiana. ASEAN - analýza integračních procesů. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 12:17, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz