Jiřina Kloudová

Master's thesis

Účetní reforma státní a samosprávy v oblasti dlouhodobého majetku v konkrétních podmínkách obce Mochtín

Accountant Reform State and Local Governments in Fixed Assets in the Specific Conditions the Municipality Mochtín
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou právě probíhající účetní reformy státní správy a samosprávy. Skládá se z teoretické části a praktické části. Teoretická část se zaměřuje na obce jako územní samosprávné celky. Na začátku stručně popisuje základní principy fungování obcí a jejich postavení ve veřejné správě. Dále se zabývá podstatou vzniku účetnictví státu a hlavními cíli účetní reformy. Pozornost …more
Abstract:
This thesis deals with the ongoing accountant reform state and local governments. It consists of a theoretical part and a practical part. The theoretical part focuses on the municipalities as local authorities. At the beginning briefly describes the basic principles of municipalities and their position in the public administration. It also deals with the nature of state accounting and the main objective …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 11. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 9. 2013
  • Supervisor: Hana Takáčová
  • Reader: Štěpánka Nováková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/38908