Petra Dostálková

Bakalářská práce

Autorita vychovatele ve školní družině

Educators´ Authority in a School Club
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou respektování autority vychovatele z hlediska interakčních stylů. Teoretická část je zaměřena na osobnost vychovatele a jeho kompetence, na legislativu a také specifika práce vychovatele. Kapitola, která se věnuje školní družině, podává informace o vymezení školní družiny dle legislativy, uvádí vedenou dokumentaci, popisuje formy a metody školní družiny a v neposlední …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the problém of respecting the authority of educators in terms of interaction styles. The theoretical part is focused on the personality of the educator and his competence on the legislation and the specifics of the work of educators. The chapter dedicated to after-school club, provides information on the definition of school clubs according to the legislation, stated led …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eliška Suchánková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dostálková, Petra. Autorita vychovatele ve školní družině. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe