Bc. Žaneta Čontofalská Hřebíková

Bachelor's thesis

Právní a etické aspekty asistované reprodukce

Legal and ethical aspects of assisted reproduction
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice asistované reprodukce, jako součásti reprodukční medicíny, a to jak z hlediska její právní úpravy, tak i z hlediska etického. Nejdříve je práce zaměřena na analýzu právní úpravy asistované reprodukce v České republice a pak shrnuje, pro porovnání, právní úpravu některých dalších zemí EU (Slovenská republika, Spojené království). Následně posuzuje její dostatečnost …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the subject of assisted reproduction, as part of reproductive medicine, both in terms of its regulation and in terms of ethics. Firstly, it will concentrate on the analysis of regulation of assisted reproduction in the Czech Republic and then summarize, for comparison, legislation in some other EU countries (Slovak Republic, the United Kingdom). Subsequently, it will …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2014
  • Supervisor: JUDr. Mgr. Petr Blažek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. René Šifta

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní