Bc. Michaela Boudalová

Bakalářská práce

Fear, Guilt, Hypocrisy and the Catholic Church in Frank McCourt's Angela's Ashes

Fear, Guilt, Hypocrisy and the Catholic Church in Frank McCourt's Angela's Ashes
Anotace:
Tato bakalářská práce zkoumá memoár Andělin popel autora Franka McCourt z pohledu vlivu, jaký měla katolická církev na autorův život a tedy i jeho memoár. Andělin popel je často považován za ostrou kritiku katolické církve, která zdánlivě nesplnila svou funkci ochrany a podpory slabých a chudých. Cílem této práce je ukázat, že hlavní poklesek, kterého se církev dopustila, byl v rovině psychologické …více
Abstract:
This thesis examines Frank McCourt's memoir Angela's Ashes and the influence of the Catholic Church that it had on the author's life and therefore his memoir as well. Angela's Ashes is often considered harsh criticism of the Catholic Church, which seemingly did not fulfil its role of protecting and supporting the poor and the weak. This thesis aims to show that the main harm the Church did to the Catholics …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Robert Švábenský
  • Oponent: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma