Bc. Anna VITÁSKOVÁ

Diplomová práce

Studium Langmuirových filmů kyseliny polymléčné (PLLA)

Study of Langmuir films of polylactic acid (PLLA).
Anotace:
Tato práce se zabývá studiem fázových přechodů v Langmuirově monovrstvě kyseliny poly(L-mléčné) (PLLA), konkrétněji procesy růstu a nukleace doprovázející zhroucení metastabilní monovrstvy, respektive její přeměnu z 2D struktury na 3D strukturu. Význačnou roli při tvorbě 3D struktury hrála zejména kompetice mezi 2D a 3D krystalizací, které byly upřednostněny podle momentální schopnosti systému se stabilizovat …více
Abstract:
This thesis deals with study of phase transitions at Langmuir monolayer of poly(L-lactic) acid. It specifically focuses on processes of nucleation and growth connected with the collapse of metastable monolayer, respectively its change from 2D structure to 3D structure. Major role during formation of 3D structure was primarily played by the competition between 2D and 3D crystallization, which were favored …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. RNDr. Libor Kvítek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VITÁSKOVÁ, Anna. Studium Langmuirových filmů kyseliny polymléčné (PLLA). Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Materiálová chemie

Práce na příbuzné téma

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses otip3t otip3t/2
26. 4. 2017
Složky
Soubory
Marklová, E.
27. 4. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.