Bc. Iva Badurová

Bachelor's thesis

Epigenetické modifikace u nádorových onemocnění

Epigenetic modifications in cancer
Abstract:
Epigenetické modifikace jsou faktory, které ovlivňují expresi genů a celou řadu důležitých biologických procesů. Mezi tyto modifikace se řadí reverzibilní změny na úrovni DNA, posttranslační modifikace histonů a jedním z dalších důležitých mechanizmů, které zasahují do exprese genů, je regulace mRNA pomocí mikro RNA. Tyto regulační mechanizmy jsou důležité pro udržení rovnováhy v organismu. Narušení …more
Abstract:
Epigenetic modifications are factors which affect gene expression and wide variety of the important biological processes. These modifications cover reversible changes on the of DNA methylation, posttranslational histone modifications and regulation of mRNA by the micro RNA as one of the important mechanisms which interfere into gene expression. These regulation mechanisms are important for keeping …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2014
  • Supervisor: doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta