Bc. Iva Badurová

Bachelor's thesis

Epigenetické modifikace u nádorových onemocnění

Epigenetic modifications in cancer
Anotácia:
Epigenetické modifikace jsou faktory, které ovlivňují expresi genů a celou řadu důležitých biologických procesů. Mezi tyto modifikace se řadí reverzibilní změny na úrovni DNA, posttranslační modifikace histonů a jedním z dalších důležitých mechanizmů, které zasahují do exprese genů, je regulace mRNA pomocí mikro RNA. Tyto regulační mechanizmy jsou důležité pro udržení rovnováhy v organismu. Narušení …viac
Abstract:
Epigenetic modifications are factors which affect gene expression and wide variety of the important biological processes. These modifications cover reversible changes on the of DNA methylation, posttranslational histone modifications and regulation of mRNA by the micro RNA as one of the important mechanisms which interfere into gene expression. These regulation mechanisms are important for keeping …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedúci: doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta