Mgr. Petr Bílek, Ph.D.

Disertační práce

Towards predictive and reliable models of plasma chemical kinetics

Towards predictive and reliable models of plasma chemical kinetics
Anotace:
Dizertační práce naznačuje cestu, kterou je možné se vydat k získání prediktivních a spolehlivějších modelů ve fyzice plazmatu. Tato cesta není jednoduchá a očekává plné porozumnění konkrétního modelu a také pečlivé zkoumání jeho vstupních parametrů. Za tímto účelem, jsou použity metody citlivostní analýzy a kvantifikace neurčitosti, které slouží k vyšetřování vlivu nejistoty vstupních parametrů na …více
Abstract:
The dissertation paves way that can be taken towards predictive and more reliable models in plasma physics. This path is not easy and expects a full understanding of the specific model as well as a careful examination of its inputs. For this purpose, methods of sensitivity analysis and quantification of uncertainty are used to investigate the effect of uncertainty of inputs on the model observable …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 10. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Bonaventura, Ph.D.
  • Oponent: Dr. Olivier Guaitella, doc. RNDr. Mário Janda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta