Bc. Jiří Horák

Bakalářská práce

Komparace aplikací služby Google Play rozvíjejících předčtenářskou gramotnost

Comparison of Google Play Applications Developing Preschool Reading Literacy
Anotace:
Bakalářská práce se primárně zaměřuje na komparaci aplikací služby Google Play, rozvíjejících předčtenářskou gramotnost. V práci je rozebrána základní terminologie, následně jsou popsány předpoklady rozvoje čtení a praktiky rozvoje předčtenářské gramotnosti. Následně je vylíčena oblast informačních technologií, která je směrována do období předškolního věku. Jsou zde uvedeny názory rodičů, učitelů …více
Abstract:
The thesis is primarily focused on comparison of Google Play applications developing early literacy. Basic terminology is first analysed, then requirements for future reading and early literacy development practices are described. Then there is an introduction to information technologies situated in the preschool period. Parents, teachers and professionals opinions on using technologies by preschool …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Michal Černý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta