Bc. Jana Mihulková

Diplomová práce

Vliv aerobně silového tréninku na hodnoty krevního tlaku sledované 7denním monitorováním

Effects of aerobic strength training on blood pressure values 7-day monitoring
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo stanovit vliv aerobního silového tréninku na hodnoty systolického a diastolického krevního tlaku v rámci 7denního monitorování krevního tlaku. Studie se zúčastnilo celkem 20 probandů (15 žen a 5 mužů). Sledovali jsme rozdíl v průměrných hodnotách systolického a diastolického krevního tlaku ve dvou 24hodinových cyklech následujících bezprostředně po ukončení tréninku a porovnávali …více
Abstract:
The aim of this thesis was to determine the effect of aerobic strength training on systolic and diastolic blood pressure within the 7-day blood pressure monitoring. The study surveyed a total of 20 patients (15 women and 5 men). We monitored difference in the mean systolic and diastolic blood pressure in two 24-hour cycles with physical activity, and compared them with the values without physical exertion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie