PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.

Disertační práce

Perception of Non-Native Pronunciation of English by Native Speakers

Perception of Non-Native Pronunciation of English by Native Speakers
Anotace:
Cílem předkládané studie je zjistit, jak rodilí mluvčí vnímají anglickou výslovnost u cizinců. Výzkum je podložen studiem teoretické literatury sociolingvistické a fonetické. Rámec poskytují práce o posuzování osoby na základě její výslovnosti, o úloze výslovnostního vzoru pro mluvu a výuku a o tom, jak mnohoznačnou vypovídací hodnotu má výslovnost v posuzování člověka z hlediska jeho společenského …více
Abstract:
The objective of the present study is to investigate the way non-native pronunciation of English is perceived by native speakers. A theoretical sociolinguistic and phonetic framework is provided to facilitate these investigations. The former is a research in literature to date about personality perception based on pronunciation, about the role of a model to follow in speaking and teaching and the complex …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 8. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 10. 2008
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Magdaléna Bilá, Ph.D., prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta