Andrea Karolina PÁNKOVÁ

Bakalářská práce

Zdravá výživa a pitný režim dětí v předškolním věku

Healthy nutrition and drinking habits of preschool children
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na zdravou výživu a pitný režim dětí v předškolním věku. Zdravá výživa a dodržování řádného pitného režimu hrají velice důležitou roli pro vývoj dítěte již v předškolním věku, proto je nutné zabývat se tímto tématem co nejdříve. Cílem této bakalářské práce je zjištění a posouzení aktuálních stravovacích návyků a pitného režimu u dětí ve věku 3 6 let v jejich rodinách. Práce …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on preschool children´s healthy diet and fluid intake. Healthy diet and adherence to fluid intake are very important for children´s development already in preschool age, therefore it is necessary to discuss this issue as soon as possible. The aim of this thesis is to identify and assess current eating and drinking habits for children aged 3 6 years in their families. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 10. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jarmila Nováková Hořejší

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PÁNKOVÁ, Andrea Karolina. Zdravá výživa a pitný režim dětí v předškolním věku. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy